Loading...
Homepage 2017-10-19T17:37:15+00:00

E-day, de dag van samenwerken aan de Brabantse energietransitie

Brabant energieneutraal in 2050, een mooie toekomstdroom! In de Brabantse Energie Alliantie draagt ieder op zijn eigen manier bij aan de energietransitie in Brabant. Juist door de krachten te bundelen is het mogelijk om te versnellen. Om deze samenwerking zichtbaar te maken organiseerde de Brabantse Energie Alliantie E-day op 14 september 2017.

Wij kijken terug op een geslaagde dag vol geëngageerde gesprekken en enthousiaste verhalen. Hier vindt u ons verslag van de dag. Via onderstaande link kunt u meer foto’s vinden.

Terugblik E-day 2017

Wat is BEA?

De Brabantse Energie Alliantie (BEA) is een netwerk van (tot nu toe) 16 provinciaal samenwerkende partijen. Samen willen zij manieren bedenken waarop ze de energietransitie kunnen versnellen. Dat doen ze door nieuwe projecten te genereren, bestaande projecten te ondersteunen en kennis uit te wisselen. In verschillende actietafels vinden partners elkaar om aan opgaven te werken die regio overstijgend zijn of die vanwege hun complexiteit beter op provinciaal niveau opgepakt kunnen worden.

Ook regionaal wordt gewerkt aan netwerken binnen de energietransitie (Regionale Energie Allianties – REA). In Midden- en West-Brabant gebeurt dit onder de vlag van de ‘Regionale Energie Strategieën’, een pilot die wordt gesteund door het Rijk en de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Daarnaast zijn in Brabant talloze lokale partijen actief (Lokale Energie Allianties – LEA), die baat hebben bij een netwerk van partners op lokale schaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van verduurzamen van maatschappelijk vastgoed of een concept voor een elektrische deelauto vanuit een energiecoöperatie.

De Brabantse Energie Alliantie wil graag – samen met de regio’s – inzetten op het uitbouwen en verbinden van deze netwerken. Op deze manier ontstaat een groot netwerk van partijen die op verschillende niveaus input en support kunnen bieden bij het verduurzamen van energievoorzieningen in Brabant. Wat lokaal kan, krijgt op deze manier de kans om lokaal te ontstaan en te floreren. Bovendien staan daarboven voor alle schaalniveaus geschikte partijen klaar om de handen mee uit de mouwen te steken. Zij kunnen helpen nieuwe projecten te initiëren en tot uitvoering te brengen.

Wat wil BEA bereiken?

1. Versnelling

BEA wil 100% duurzame energie zo snel mogelijk realiseren. Daarom wil het de energietransitie versnellen. Dat wil BEA doen door:

  • Nieuwe projecten te genereren
  • Bestaande projecten te ondersteunen
  • Kennis uit te wisselen

2. Strategie voor de toekomst

Voor het behalen van de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 moeten alle zeilen bijgezet worden. Wanneer dit doel bereikt wordt moet er na 2020 nóg 86% duurzame energie opgewekt worden. Dit vraagt om strategische keuzes, die samen met alle partijen die het verschil kunnen maken in de transitie in Brabant gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld: Wat is de rol van biomassa in de energietransitie? Hoe om te gaan met de gasloze wijk?

Daarom organiseert BEA actietafels en faciliterende tafels:

Programma

Download hier het blokkenschema.

In drie rondes konden deelnemers kiezen uit verschillende workshops.

Wat nog meer?

We zijn nog met verschillende partners over de volgende onderwerpen in gesprek: gasvrije wijken, projectontwikkelingscapaciteit, duurzame mobiliteit, biomassa, thuismarkt en innovatie, regionale energiestrategieën en verduurzaming maatschappelijk vastgoed. We komen op korte termijn bij u terug met een update over deze workshops!

De Brabantse Energie Alliantie wil graag nieuwe partijen bereiken. Heeft u suggesties voor het E-day programma of ideeën over partijen die we voor E-day kunnen uitnodigen? Stuurt u deze uitnodiging dan door of laat het ons weten via info@beabrabant.nl.

Contact

Het BEA Secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de Alliantie. Het secretariaat verbindt partijen in Brabant op relevante onderwerpen en zet ze bij elkaar in Actietafels en Faciliterende tafels. Daarnaast verbindt het niet alleen de tafels onderling, maar ook de bestuurders met de verschillende partners binnen de Alliantie.

Heeft u vragen over E-day of BEA? Neem dan contact op met Lusanne Bouwmans of Arianne Vijge via info@beabrabant.nl.